Het nieuws van vrijdag 7 april 2006

Uw nieuwe lijsttrekker

Die de verantwoordelijke minister was toen mensen stierven in een cel. Die deze gang van zaken adequaat noemde. Die zich door deze kwalificatie medeplichtig heeft gemaakt aan de dood van mensen die aan de zorg van de Nederlandse staat waren toevertrouwd. Die kritiek op deze gang van zaken en op deze kwalificatie wilde verbieden en de politie opdracht gaf kritische affiches te verwijderen. Die daarmee de vrijheid van meningsuiting ondergraaft. Die glunderend kwam melden dat haar werkkamer was beschoten en op grond daarvan kritiek op haar beleid verbood. Die met opzet wachtte op de komst van de camera's alvorens een hand uit te steken naar een imam, terwijl zij wist dat zijn geloof verbiedt haar de hand te schudden. Die deze geënsceneerde uiting van cultuurverschil misbruikte om een complete geloofsgroep in een kwaad daglicht te stellen. Die daarmee schuldig is aan de polarisatie inde samenleving. Die heeft voorgesteld het gebruik van vreemde talen in het openbaar te verbieden. Die nooit heeft ontkend alleen moslims het recht te willen ontzeggen zich op straat van hun moedertaal te bedienen. Die daarmee niet iedereen die zich in Nederland bevindt hetzelfde wil behandelen. Die sommigen die zich in Nederland bevinden wil onderwerpen aan een inburgeringstoets en anderen niet. Die minstens tot twee keer toe de Kamer foutief heeft geïnformeerd, dat heeft toegegeven en niet is afgetreden. Die daarmee grondregels van de parlementaire democratie overtreedt. Die de Kamer niet foutief informeert over futiliteiten als budget, files of de Betuwelijn, maar over mensenlevens. Die daarmee mensenrechten schendt. Die met behulp van de ongewenstverklaring 'vermeende terroristen' zonder vorm van proces detineert en uitzet naar landen waar zij worden gemarteld. Die daarmee de rechtsstaat ondergraaft. Die een beleid voert dat door het Europese Hof veroordeeld is als in strijd met de mensenrechten. Die belooft te zullen zeggen wat zij denkt en te zullen doen wat zij zegt. Die zegt te zullen doen wat zij belooft. Zij, beste leden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, is uw toekomstige lijsttrekker.