Staat moet controle TPG prijsgeven

De Nederlandse staat moet zijn gouden aandeel in TPG, de postdivisie van logistiekbedrijf TNT, verkopen. Het bezit van het gouden aandeel zou in strijd zijn met het Europees recht.

Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen geadviseerd. In de meeste gevallen neemt het Hof deze adviezen over.

Dankzij het gouden aandeel heeft de staat bij belangrijke beslissingen van het concern een beslissende stem, ondanks dat hij een minderheid van de aandelen heeft. De EU is hierop tegen omdat het een overname kan belemmeren. De staat verwierf het gouden aandeel bij de splitsing van de voormalige PTT in een postdivisie (TPG) en een telefonietak (KPN). Het advies geldt ook voor het gouden aandeel van de staat in KPN. Wat dat betreft is het advies achterhaald: het ministerie van Financiën verkocht dat gouden aandeel al eind vorig jaar voor een symbolisch bedrag aan KPN.

Naar verwachting besluit het Europees Hof eind deze zomer of het advies van advocaat-generaal Polares Maduro wordt overgenomen. Wanneer het gouden aandeel moet worden verkocht indien het advies wordt overgenomen, staat nog niet vast.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt niet te verwachten dat het ministerie door deze zaak zal worden gedwongen het gouden aandeel halsoverkop van de hand te doen. De staat heeft altijd gezegd op termijn afstand te willen doen van het gouden aandeel en volgens de woordvoerder zal dat ook binnen afzienbare tijd gebeuren. Hij legt uit dat de staat het gouden aandeel wil behouden totdat het aandelenbelang in TPG verder is gezakt. Nu heeft de staat nog zo'n 10 procent van de aandelen TPG. Met het gouden aandeel kan de staat zijn financiële belang in het bedrijf beter waarborgen, volgens de woordvoerder.

Wanneer de staat zijn aandelen verkoopt, is deels een financiële beslissing, aldus de woordvoerder. Bij TPG speelt echter ook dat de staat het publieke belang van de postbezorging wil kunnen waarborgen.