Ruimer gebied beschermd tegen lawaai

Het kabinet wil een groter gebied in de omgeving van Schiphol 'extra bescherming bieden' tegen vliegtuiglawaai. Het gaat om woongebieden tot aan Castricum in het noorden en Leiden in het zuiden.

Dat hebben de staatssecretarissen Van Geel (Milieu, CDA) en Schultz (Verkeer en Waterstaat, VVD) vandaag laten weten. Uit die gebieden is sinds de opening van de Polderbaan het aantal klachten over lawaai explosief gestegen.

De aankondiging van de maatregel komt na berichten, vanmorgen in de Volkskrant, dat Van Geel en Schultz over de bescherming tegen vlieglawaai een conflict hebben. De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks wil daar opheldering over. Het Kamerlid Duyvendak wil een spoeddebat over de vraag of er een verschil van mening is over het mogelijk verruimen van de geluidsnormen.

Van Geel en Schultz ontkennen dat er ruzie is. De berichten zijn 'niet de juiste weergave van de verhoudingen tussen beide bewindspersonen en ministeries', aldus de verklaring. 'In het artikel wordt ten onrechte aangegeven dat een deel van het kabinet niets voelt voor bescherming van het buitengebied. Het kabinet wil daar juist extra bescherming bieden.'

Het kabinet spreekt volgende week donderdag over het toekomstig Schipholbeleid. De afgelopen maanden heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een grootscheepse evaluatie uitgevoerd naar de effecten van het Schipholbeleid in de afgelopen jaren. Algemene conclusie is dat het beleid, sinds de opening van de Polderbaan goed heeft gewerkt, omdat de luchthaven heeft kunnen groeien en de geluidsoverlast in z'n totaliteit is gedaald. Wel zijn er verbeteringen mogelijk, aldus de conclusies. Schiphol zou stille toestellen kunnen belonen, minder nachtvluchten kunnen hebben en omwonenden beter informeren.

Punt van discussie is onder meer het advies van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, onder voorzitterschap van oud-senator Huib Eversdijk. Die stelde voor om ook verder van Schiphol gelegen woongebieden wettelijk te beschermen tegen vlieglawaai. Nu gelden er alleen geluidsnormen voor de directe omgeving van de luchthaven. Er zou een 'flexibele' geluidsnorm moeten komen.