Onderzoek integriteit politie Arnhem

Er komt een onderzoek naar de integriteit van leidinggevenden in het politiekorps Gelderland-Midden. Korpsbeheerder P. Krikke, burgemeester van Arnhem, heeft dit besloten na klachten van vier voormalige medewerkers van het korps. Zij hebben volgens een schriftelijke verklaring van de politie geklaagd over 'een niet-integere bejegening door een aantal leidinggevenden binnen het korps en het niet honoreren van loopbaanwensen.'

Dagblad De Gelderlander meldt dat twee van de vier klagers van Marokkaanse afkomst zijn en de korpsleiding onder meer beschuldigen van racisme en discriminatie. Een aanstelling van één van hen, een inspecteur, als sectiecommandant van de mobiele eenheid, zou op grond van valse verklaringen zijn gedwarsboomd. De tweede allochtone agent stelt dat hij vanwege zijn afkomst is weggepest. Een voormalig chef van de Criminele Inlichtingendienst (CIE) heeft volgens de Gelderlander geklaagd over een benoemingsprocedure. Hij verwijt de korpsleiding machtsmisbruik en een falend managementbeleid.

Op verzoek van korpsbeheerder Krikke heeft het Bureau Interne Zaken van het korps eerder een oriënterend feitenonderzoek ingesteld naar de klachten, waarbij verschillende personen zijn gehoord. De betrokken agenten zijn niet tevreden over de wijze waarop de korpsleiding de bevindingen van het Bureau Interne Zaken heeft afgehandeld. De agenten verwijten korpschef Van Deursen niet te hebben ingegrepen en leidinggevenden in bescherming te hebben genomen. Van de vier klagers werkt alleen de inspecteur, in een ander korps, nog bij de politie. Volgens De Gelderlander zijn de spanningen binnen het korps zo hoog opgelopen dat het hoofd van het Bureau Interne Zaken ziek thuis zit.

Burgemeester Krikke heeft in samenspraak met de hoofdofficier van justitie en de korpschef besloten tot het instellen van een onafhankelijke commissie om 'uit een impasse te komen'. De commissie moet bestaan uit een (ex-)leidinggevende van een ander politiekorps dan Gelderland-Midden, een arbeidsrechtdeskundige en een directeur personeelszaken. De commissie gaat zich nogmaals buigen over de feiten en beoordelen of de korpsleiding de klachten juist heeft afgehandeld. Drie maanden na instelling van de commissie moet het onderzoek zijn afgerond.