'Niemand is erg tevreden'

Jan Mulder (62) zit sinds 1994 voor de VVD in het Europees Parlement. Hij maakte deel uit van de delegatie europarlementariërs die dinsdagavond laat een akkoord bereikte met de voorzitter van de Europese Unie (momenteel Oostenrijk) over de Europese meerjarenbegroting. In de periode 2007 tot en met 2013 zullen de totale EU-uitgaven ruim 864 euro bedragen.

Jan Mulder (62) zit sinds 1994 voor de VVD in het Europees Parlement. FOTO: Europees Parlement
Jan Mulder (62) zit sinds 1994 voor de VVD in het Europees Parlement. FOTO: Europees Parlement Europees Parlement

Het Parlement vroeg eerst 120 miljard meer, toen 12 miljard. Het is 2 miljard geworden. Dat oogt magertjes.

'Door in de begroting verschuivingen aan te brengen gaat het in feite om 4 miljard euro aan vers geld, waarmee nieuwe dingen gedaan kunnen. Daarnaast komt ook nog de Europese investeringsbank met 2,5 miljard uit zijn reserves waar het midden- en kleinbedrijf van kan profiteren.'

Wie is nu de winnaar?

'Die is er niet. Niemand is erg tevreden, ik ook niet. Ik had ook graag andere dingen gezien. We hebben een akkoord bereikt en daarbij zijn beide partijen zowel winnaar als verliezer.'

Al met al is bijna twee jaar door diverse partijen onderhandeld. Is het geen krankzinnige procedure?

'Helemaal mee eens. Dit is geen Europese begrotingspolitiek. Het leidt ertoe dat alle landen alleen maar voor zichzelf opkomen. Kijk hoe dat in december op de Europese top ging. De Britten hadden toen als voorzitter voor alle landen een kerstcadeautje om ze af te kopen.'

Maar hoe moet het dan wel?

'Er moet een heel ander systeem komen waarmee geld vrijkomt voor algemene Europese programma's waar landen op basis van objectieve maatstaven kunnen profiteren. Het belangrijkste is dat de uitgaven rechtstreeks door het Parlement en de lidstaten worden bepaald en dat er niet meer tussen de landen onderling onderhandeld hoeft te worden over de inkomsten.'

Dat betekent dat de Unie over eigen middelen moet gaan beschikken, een Europese belasting dus.

'Het kan ook indirecte belasting zijn, zoals accijns op benzine. Maar het mag niet tot extra belasting leiden. Dus als er iets van een Europese belasting komt moet de consequentie zijn dat de belastingen in de nationale lidstaten omlaag gaan.'

Ziet u het ook gebeuren?

'In de huidige situatie niet want er bestaat bij de lidstaten geen meerderheid voor. Als je zoiets zou willen moeten alle landen instemmen. Afgesproken is dat in 2008 en 2009 naar de opzet van de begroting wordt gekeken. Dan moeten we bekijken wat we kunnen veranderen.'

Is er nu een begroting?

'De parlementen van alle 25 lidstaten moeten nog ratificeren. Pas daarna steek ik de vlag uit.'

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel 'Niemand is erg tevreden' (6 april, pagina 10) staat dat de totale EU-uitgaven van 2007 tot en met 2013 ruim 864 euro bedragen. Dit moet 864 miljard euro zijn.

    • Mark Kranenburg