Meer geld voor een sterker Europagevoel

STRAATSBURG. Extra uitwisselingsprojecten, stedenbanden en manifestaties moeten het Europa-gevoel van Nederlanders en andere inwoners van Europa gaan versterken. Het Europees Parlement stemde gisteren in met een voorstel daartoe van de Europese Commissie. Het parlement verhoogde tegelijk het geplande subsidiebedrag met 60 miljoen euro tot totaal 291 miljoen euro voor de komende zeven jaar. Het parlement wil meer stedenbanden (`jumulages`), projecten van maatschappelijke organisaties en Europese gedenkplaatsen.