Mbo's moeten meer les geven

Minister Van der Hoeven is boos op het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de minister geven de mbo-scholen te weinig les. De minister baseert zich op voorlopige cijfers van de onderwijsinspectie, waaruit blijkt dat 13 procent van de onderzochte instellingen niet voldoet aan de wettelijke norm.

pagina 8