Lula vrijgepleit in corruptieschandaal

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva zal niet vervolgd worden in een omvangrijk politiek corruptieschandaal. Gisteren fiatteerde een Braziliaanse parlementscommissie een eigen onderzoeksrapport naar de affaire. Hoewel Lula erin wordt vrijgepleit, betekent het rapport een klap voor de president: ruim honderd personen, onder wie veel politieke bondgenoten van Lula, worden beschuldigd van fraude en omkoping.

In juni onthulde het Braziliaanse tijdschrift Veja dat leden van Lula's Arbeiderspartij (PT) op grote schaal sjoemelden met campagnegelden en stemmen kochten van collega-politici. De partij-secretaris en de penningmeester van de PT en Lula's kabinetschef moesten al aftreden.

Lula, die in 2002 campagne voerde met de belofte corruptie te bestrijden, heeft altijd volgehouden niet op de hoogte te zijn geweest van de onregelmatigheden. De afgelopen weken trachtte zijn regering, zonder veel succes, de toon en strekking van het rapport te matigen. Het rapport werd in de commissie met een ruime meerderheid (17-4) aangenomen.

Het 1.800 pagina's tellende document zal nu worden doorgestuurd naar de federale openbaar aanklager. Die zal besluiten of de politici daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd zullen worden.

Gisteren meldde de federale politie dat de Braziliaanse ex-minister van Financiën Antonio Palocci formeel in staat van beschuldiging is gesteld wegens het schenden van bankgeheimen. Palocci zou de bankgegevens hebben opgevraagd van de man die zegt hem een landhuis te hebben zien betreden waar politici steekpenningen verdeelden en prostituees ontvingen. Vorige week trad Palocci af wegens de beschuldigingen. Tijdens een politieverhoor hield hij gisteren vol onschuldig te zijn in deze zaak.