Klacht ziekenhuis over verzekeraars

Rotterdam. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden beschuldigt zorgverzekeraars van kartelvorming. Het dient daarom ”een dezer dagen” bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa een klacht in. Het ziekenhuis wil de maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde onderbrengen in een aparte rechtspersoon. Daar heeft het de toestemming van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) voor nodig. Maar die geeft alleen zijn goedkeuring als de regiovertegenwoordiger instemt. Dat is de verzekeraar die namens alle zorgverzekeraars mee kijkt bij de budgetonderhandelingen tussen een ziekenhuis en de grootste lokale verzekeraar (in dit geval Trias).