Kamer publiceert extra inkomsten

Van de 150 Tweede-Kamerleden richten zich slechts 25 volledig op het parlementaire werk in Den Haag: zij hebben géén nevenfuncties. De anderen hebben wel een bijbaan en doen dat meestal onbezoldigd. 61 Kamerleden hebben een of meer betaalde bijbanen.

Dat blijkt uit het overzicht van hun neveninkomsten dat alle Kamerleden per 1 april openbaar hebben moeten maken. Sinds gisteren staat de gehele lijst met neveninkomsten op de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl). Het reglement van orde van de Tweede Kamer is op dit punt aangepast.

Met afstand verdient VVD-fractielid Bibi de Vries het meeste van de bijklussende Kamerleden. Zij krijgt als voorzitter van de Koninklijke Algemene Kappers Organisatie (ANKO) een inkomen van 42.180 euro, de helft van haar jaarsalaris als Kamerlid (86.125 euro). Een drukke baan, volgens De Vries, waar zij 'wel twee dagdelen per week' mee bezig is. Zij vindt het goed als Kamerleden iets naast het Kamerwerk doen, 'om onder de Haagse kaasstolp vandaan te komen'. 'Ik heb via de ANKO veel contact met het midden-en kleinbedrijf.' Maar: 'Kamerwerk gaat altijd voor.'

De Vries wordt gevolgd door CDA'er Wim van de Camp die met zes betaalde nevenfuncties 22.000 euro verdient. Hij is onder meer commissaris bij bouwbedrijf Van der Pas.

Op de derde plaats staat Hannie Stuurman (PvdA) die als commissaris bij Meneba en toezichthouder bij jeurgdzorginstelling Stek 20.350 euro verdient.

Kamerleden die meer dan 14 procent van hun reguliere salaris bijverdienen (12.057 euro) moeten de helft van het surplus - na belastingen - inleveren. Dat wordt ingehouden op hun schadeloosstelling, de officiële benaming voor hun salaris.

Onderaan de lijst staat Roland Kortenhorst (CDA). Hij heeft een verwachte bijdrage opgegeven van 250 euro voor het schrijven en illustreren in Blauwe Wimpel, 'een blad voor liefhebbers van maritiem Nederland'.

    • Philip de Witt Wijnen