Het Beeld

Het spel is op de wagen, en hoe! Gretig hapt de televisie naar het voorgehouden aas van een smerige campagne. Niet alleen de journaals en actualiteitenrubrieken, maar ook de showbizz-rubrieken verlustigden zich aan de strijd om het politieke leiderschap van de VVD, waarover de 40.000 leden binnenkort gaan stemmen.

Talpa, NSE Nieuws, 5 april, 19.30u.
Talpa, NSE Nieuws, 5 april, 19.30u.

Het is winst voor de democratie, zo'n transparante primary, maar omdat er over de hoofden van de geregistreerde partijleden heen ook naar alle kiezers wordt gelonkt, lijkt het een partijtje vrij worstelen te gaan worden.

De kandidaatstelling van minister Rita Verdonk was alvast een in vele opzichten uniek spektakel. Waar vind je zoiets: een bewindspersoon die een tot dezelfde partij behorende collega - staatssecretaris Mark Rutte - op luide toon gebrek aan daadkracht en duidelijkheid verwijt? In RTL Nieuws betreurde Rutte direct vanuit München die toon, die hij 'beledigend voor de VVD-leden' noemde.

Volgend curiosum: de plek van de lancering van Lovely Rita (Den Haag Vandaag, NSE Nieuws). De BouwRAI is volgens de minister de plek waar je 'de ruggengraat van het land', de ondernemers, kunt treffen. Je moet maar durven, want de integriteit van die bouwondernemers, was daar niet laatst een parlementaire enquête over geweest?

Dan waren er de one-liners en ingestudeerde gebaren: 'Let's go!' en 'Ik ben niet links en ik ben niet rechts, ik ben recht door zee' en 'U krijgt wat u ziet, ik doe wat ik zeg.' In een briljante parallelmontage toonde Nova/Den Haag Vandaag aan dat het bijna plagiaat was van de redevoeringen van Pim Fortuyn. Die legde meer overtuiging en panache in zijn voorstelling, maar hun beider campagneleider Kay van de Linde is pas net begonnen met de mediatraining, die ook een nieuwe kapper en grimeur lijkt te behelzen.

Ondanks de geringe inhoudelijke originaliteit spreekt de Jip-en-Janneke-taal (in 2002 nog geweigerd door VVD-leider Dijkstal) wel veel potentiële kiezers aan. Gisteravond al noemde 52 procent van de kijkers van Barend & Van Dorp (Talpa) Verdonk de volgende premier, tegen 42 procent voor Bos en zes procent voor Balkenende.

Het is ook duidelijk dat de televisieredacties wel van een moddergevecht houden, maar niet van Verdonk. Netwerk (NCRV) waarschuwde voor de gevaren van polarisatie voor het CDA, Barend & Van Dorp voeren al maanden campagne tegen Verdonks asielbeleid en Nova/Den Haag Vandaag houdt niet van populisme. De redactie van NSE Nieuws (Talpa) onderhoudt nauwe banden met Rutte, een goede vriend van gastpresentator Jort Kelder, maar dat programma heeft nog maar twee uitzendingen te gaan. Tegenvallende kijkcijfers en een mislukte formule tekenden het doodvonnis voor het prestigeproject, dat vergeefs trachtte Nieuws, Sport en Entertainment onder één noemer te brengen.

Dat is een tragedie voor producent en presentator Beau van Erven Dorens, voor de tegen de klippen op naar erkenning hengelende redactie en voor Talpa. Ik heb steeds geloofd dat de zender van John de Mol wel langzaam uit het dal zou kruipen en in staat zou zijn zich te verbeteren, maar het stoppen van NSE Nieuws zou wel eens het begin van het einde kunnen betekenen. Geen ondernemer kan een constant pruttelend marktaandeel blijven negeren.

    • Hans Beerekamp