Ga gewoon aan de slag binnen de gevestigde orde

Het is prachtig dat beroemdheden zich inzetten voor een betere wereld.

Toch leg ik mijn toekomst liever niet in handen van rijkaards met wroeging.

Ze zijn er: ouderen die het idealisme van jongeren nep vinden. Daar tegenover staat een groep die juicht: de nieuwe generatie gaat alles anders doen. Jongeren veranderen de wereld niet meer via de politiek maar via de dagelijkse keuzes die ze maken. Ze zien niets in de politieke jongerenorganisaties, maar zien tegelijkertijd niet dat ze naast een lege kist staan.

Het klopt dat veel jongeren niet vrolijk worden van de politiek. Daar zijn ook redenen voor. De jeugdwerkloosheid is hoog. Hangjongeren veroorzaken overlast. Nederlandse jongeren zijn 'de zuipschuit van Europa'. Daarvoor hebben politici en andere bobo's oplossingen bedacht: alcohol uit supermarkten, sociale dienstplicht, een avondklok en strafkampen voor werkloze jongeren. Ik wacht nog op het voorstel om alle jongeren een nekschot te geven, zodat de problemen definitief zijn opgelost. Het is immers makkelijk scoren door flinke maatregelen aan te kondigen.

Met dit in hun achterhoofd zeggen sommigen dat de politiek niets bijdraagt aan een betere wereld. Je moet je dus afkeren van de gevestigde orde als je iets wilt bereiken. Deze conclusie is heel aantrekkelijk, met haar uitstraling van verzet tegen de oude machtsstructuren. Maar daarmee is het net zoiets als het verhaal van de strafkampen: wel stevig, maar te simpel om waar te zijn. De suggestie dat je meer dan details kunt veranderen zónder die gevestigde orde is vals. Alleen een gewelddadige revolutie zou het mogelijk maken om alles totaal anders te doen. Ik heb echter nog geen jongere horen pleiten voor een massale afrekening in Den Haag. We zullen het voorlopig dus moeten doen met wat we hebben.

De gevestigde orde kan deels worden veranderd zonder bloed aan de muur. Het is belangrijk om er af en toe flink tegenaan te schoppen. Dat kan ertoe leiden dat zaken worden geregeld die eerder onmogelijk leken. Ook het negeren van overheid en politiek bewijst zich als strategie. Er zijn allerlei prachtige initiatieven die succesvol zijn zonder subsidie of bemoeienis van de overheid. Het is echter naïef om te denken dat deze initiatieven alles gaan oplossen of vervangen. Als je iets stevig wilt neerzetten, heb je namelijk cash nodig. Dat kan komen van het bedrijfsleven of van rijke weldoeners. Maar precies daar zit ook de zwakte: als zij een onderwerp niet boeiend vinden, dan houdt het op. Het is prachtig dat beroemdheden zich inzetten voor een betere wereld. Toch leg ik mijn toekomst liever niet in handen van sociaal bewogen popsterren of beursspeculanten met wroeging. De structurele inzet van degenen die politiek actief zijn, geeft meer vertrouwen.

Ik ben geen lid van een politieke jongerenorganisatie, maar ik vind haar bestaan van groot belang. Zij zijn een kweekvijver van jong politiek talent. Dat is belangrijk, zolang we dit land democratisch willen besturen. Wie daar op spuugt, moet aangeven welk systeem beter is.

Onderwerpen die door de politiek zijn genegeerd, kunnen opeens onder druk van deze jongeren op de agenda komen. Zonder het kabaal dat zij hebben gemaakt, zou er bijvoorbeeld nog geen discussie geweest zijn over de neiging van oudere generaties om zichzelf dure voorzieningen als prepensioen toe te eigenen.

Je ziet politiek actieve jongeren nieuwe wegen bewandelen. Ze zoeken samenwerking over partijlijnen heen en durven bestaande structuren ter discussie te stellen. Steeds meer jongeren zien dit en worden lid.

De aanhangers van het 'nieuwe generatie'-verhaal suggereren dat betrokkenheid van jongeren alleen buiten de gevestigde orde zin heeft. Er moet gekozen worden: of het één, of het ander. Echter, volgens mij is ambitie een beter uitgangspunt: niet kiezen, maar alles willen binnenhalen. Als jongeren moeten we schoppen tegen de gevestigde orde, onafhankelijk initiatieven nemen en met de eigen dagelijkse beslissingen dingen anders proberen te doen. Maar we moeten vooral óók kiezen om binnen de gevestigde orde onze slag te slaan.

Kamran Ullah is voorzitter van de Nationale Jeugdraad.

    • Kamran Ullah