Foute voorlichting door Sociale Zaken

Procederen tot aan het Europese Hof over een folder. Vakcentrale FNV won vandaag een procedure die ze had aangespannen over een brochure van het ministerie van Sociale Zaken over de nieuwe regels voor vakantiedagen. 'Meer vakantie mag altijd, maar minder nooit', begint het. Iedereen heeft ieder jaar recht op ten minste vier weken vakantie, twintig dagen bij een voltijds contract. Tot zover was FNV het nog eens met het ministerie.

Het probleem zat hem in de verruimde regeling voor de afkoop van vrije dagen. Die zou het minimumrecht op vakantie ondergraven, omdat volgens het ministerie alle vakantiedagen in geld konden worden omgezet. Ook de minimale twintig. Volgens FNV mogen alleen de bovenwettelijke vakantiedagen, die bijna iedere werknemer heeft, worden uitbetaald. Want de bonden waren het niet eens met Sociale Zaken, dat schreef dat werkgevers daar 'verantwoord' mee konden omgaan. 'In de praktijk worden werknemers onder druk gezet, met de folder in de hand, om hun vakantiedagen op te geven als het druk is', zegt een FNV-woordvoerder. Werkgevers zijn op dit punt dus niet te vertrouwen. En het Hof gaf de FNV vandaag gelijk.