Filmbezoek daalt 'dramatisch'

De Nederlandse bioscopen zijn dit jaar 'dramatisch' begonnen. Het aantal bezoekers daalde met meer dan 12 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De inkomsten aan de kassa zijn met 11,8 procent gedaald.

Dit heeft W. Wolfers, voorzitter van de koepelorganisatie Nederlandse Federatie van de Cinematografie (NFC), gisteren bekendgemaakt. De cijfers zijn afkomstig van het vaktijdschrift Screen International. Conclusie: in bioscopen van de meeste landen komt het jaar traag op gang, maar Nederland is volgens het blad loser van Europa. Hier is de daling het scherpst. In Frankrijk stegen de inkomsten met 17,9 procent.

Bovendien is het marktaandeel van de Nederlandse speelfilm ook nog eens beduidend lager dan voorgaande jaren: 5,2 procent van het totaal aantal bezoekers ging naar een Nederlandse speelfilm. Dat zou - als dit zo doorgaat - het laagste cijfer sinds 2000 opleveren. De jaren daarna steeg het Nederlands marktaandeel juist door sterk op de brede publieksfilm gericht beleid tot 13,2 procent in 2003. Ondanks dat beleid daalde het marktaandeel vorig jaar al naar 9,2 procent.

De paar Nederlandse speelfilms voor een groot publiek die de eerste maanden in de bioscoop zijn gekomen, zoals Het woeden der gehele wereld of Ik omhels je met duizend armen, waren bepaald niet succesvol. Volgens Wolfers staan er voor de rest van het jaar ook weinig geheide hits op stapel.

Wolfers zei te vrezen voor het effect van de zogeheten filmbrief die staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) vorige week deed uitgaan. Hierin verschuift zij in haar beleid de aandacht van de publieksfilm naar de artistieke film. 'We moeten uitkijken dat we nu niet alle geld en energie gaan steken in films voor een heel klein publiek', aldus Wolfers, die onderstreepte dat hij blij is met de extra financiële steun die in de filmbrief is toegezegd. Directeur T. Berbers van het Nederlands Fonds voor de Film deelt de vrees van Wolfers niet. Maar de bezoekcijfers, zegt hij, 'die zijn niet leuk.'