Einde vacaturestop bij de fiscus

Staatssecretaris Joop Wijn (CDA) wil de rust terugbrengen bij de Belastingdienst. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van onrust. De vacaturestop wordt opgeheven en bij de fiscus kunnen dit jaar 600 nieuwe medewerkers aan de slag.

De vacaturestop bij de Belastingdienst wordt met onmiddellijke ingang opgeheven. Dit jaar zullen er omstreeks 600 nieuwe medewerkers worden aangenomen.

Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA), die deze maatregel gistermiddag aankondigde, wil hiermee de onrust onder het personeel van de belastingdienst over toegenomen werkdruk, reorganisaties en krimpend personeelsbestand wegnemen. 'Mensen kunnen weer worden vervangen. Dat zal rust brengen in de organisatie', zei Wijn bij een toelichting op het Beheersverslag 2005 van de Belastingdienst.

Wijn ontkende dat bij de fiscus sprake is van personeelsproblemen en achterstalligheid bij de afhandeling van aangiftes en controles. Volgens hem heeft het personeel onder zware omstandigheden 'een prima prestatie geleverd' en is sprake van 'loyale en betrokken medewerkers'. Als voorbeeld noemde hij dat onlangs 5.000 medewerkers een weekeind vrijwillig hebben overgewerkt om onduidelijkheden bij de toekenning van zorgtoeslagen aan 400.000 'twijfelgevallen' handmatig te controleren.

Vorige week publiceerde deze krant citaten uit een vertrouwelijk verslag van het management van de Belastingdienst waaruit blijkt dat afgelopen maand op het hoogste niveau bezorgdheid is geuit over de complexiteit van de automatisering en een moeizaam functionerend managementmodel. Hierdoor zouden aangiften onvoldoende worden gecontroleerd en bezwaarschriften niet tijdig worden afgehandeld. Medewerkers vertonen 'afhaakgedrag' aldus het gespreksverslag. De vakbond van hoger belastingspersoneel, VHMF, heeft directeur-generaal Thunnissen van de Belastingdienst onlangs gewaarschuwd dat de dienst 'door de personele krimp in de gevarenzone' dreigt te komen.

Wijn erkende dat de afslanking van de Belastingdienst met 10 procent van het personeel, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, en de toewijzing van de uitvoering van de zorg- en woontoeslagen geleid hebben tot 'onrust in de organisatie'. Behalve onmiddellijke opheffing van de personeelsstop die sinds 2002 geldt, kondigde hij ook een 'andere mix' in het toezicht op de naleving van belastingbetaling aan en aanpassingen in het managementmodel. De 150 hoogste managers van de Belastingdienst moeten voortaan de helft van hun tijd besteden aan contact met hun personeel. 'Het management was weggewaaid van de werkvloer en is nu terug aan het waaien', aldus Wijn.

Uit het Beheersverslag dat Wijn presenteerde blijkt dat de aantallen boekenonderzoekingen door de fiscus de afgelopen drie jaar zijn teruggelopen en dat doelstellingen voor het toezicht niet worden gehaald. Ook de doelstellingen voor dienstverlening worden onvoldoende gehaald, met name door problemen begin vorig jaar bij de belastingtelefoon. 'De ambitie wordt niet waargemaakt', zei Wijn. Volgens hem is het afgelopen jaar gekozen voor minder zaken die worden onderzocht, maar waarmee meer betalingen worden binnengehaald. De gemiddelde bedragen waarmee aanslagen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting na onderzoek zijn gecorrigeerd, zijn toegenomen.

In een reactie zegt Kamerlid Crone (PvdA) dat hij blij is met de aankondiging van Wijn. 'Maar dit vergroot niet het aantal personeelsleden.' Hij wil dat bezuinigingen op de Belastingdienst zo snel mogelijk worden teruggedraaid.

    • Roel Janssen Huib Modderkolk