De trend: overal is werk

Foto Dirk-Jan Visser Vlissingen: 14-03-2003 overdracht van de Tromp aan de marine Visser, Dirk-Jan

rood Meer werk na ruk naar links

De ruk naar links opent banen die niet bij het Centrum voor Werk en Inkomen worden geregistreerd. Heb je een Turks of Marokkaans klinkende naam en heb je altijd al volksvertegenwoordiger willen worden? Dit was je kans. Ook een lage plaats op de lijst van een linkse partij was bij de gemeenteraadsverkiezingen genoeg om met voorkeurstemmen gekozen te worden.

Kans gemist, niet getreurd. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen: de Kamerverkiezingen in mei 2007. Oké, de drempel ligt daar misschien wat hoger, maar je hebt dan ook meer macht en meer inkomen. Tegen die tijd zal de ophef over de kans op ongelukken onder nieuwe raadsleden van allochtone en autochtone afkomst wel weer zijn gaan liggen. Tenslotte is de (tijdelijke) doorbraak van belangengroepen niets nieuws in de politiek. In 1994 won het Algemeen Ouderenverbond zes zetels. Ach ja, huize avondrood.

wit Wilders' partij schept kansen

Ook de Groep Wilders schept kansen. Waar gaat hij straks stemmen halen? Oftewtel: in welke regio maakt u de beste kans als kandidaat, ervan uitgaande dat u aan de juist kwalificaties voldoet uiteraard. Geen betere band met de kiezers dan lokale bekendheid. Wilders deed niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar de peiling van Maurice de Hond bij de stembureaus geeft wel de nodige aanknopingspunten.

Van de kiezers noemt 4 procent Wilders' Partij voor de Vrijheid. Goed voor vijf zetels. De Hond peilt ook welke (regionale) kranten de kiezers lezen. Die van Wilders blijken geconcentreerd in Rotterdam, Utrecht, Brabant en Den Haag. Hou de kranten in de gaten, weet u meteen wat misgaat met de gekozenen in de rode golf. Menige Leefbaar-partij heeft gemerkt dat misslagen die de lokale en regionale media rapporteren vergaande gevolgen hebben. Weg raadszetels. Weg wit voetje.

blauw Allemaal bij de marine

De marine wordt een lucratieve banenmarkt, vooral voor vrouwen. Het schandaal (beschuldigingen van aanranding en verkrachtig, drugssmokkel) zal nog wel even voortwoeden. Minister Kamp van Defensie zei na het uitbreken van de schandalen dat het wangedrag in het leger niet ernstiger is dan in andere organisaties. Tegelijkertijd wil hij dat Defensie een voorbeeldorganisatie is.

De schandalen zullen twee gevolgen hebben: nieuwelingen die de marineleiding juist niet wil hebben, voelen zich aangetrokken. In plaats daarvan zal Defensie de knip moeten trekken om een nieuwe geschikte lichting te vinden. Een JSF minder, een studiereis naar Amerika en een imagocampagne erbij. De eerste vacature die vervuld kan worden: een chief diversity officer. Blauwe ogen niet verplicht.

Menno Tamminga

Redacteur van NRC Handelsblad

    • Menno Tamminga