A'damse corporaties tegen plan college

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) zegt dat er minder sociale huurwoningen gebouwd zullen worden als het nieuwe college van Amsterdam de zogeheten sociale grondprijs afschaft. Het nieuwe college van PvdA en GroenLinks wil dat woningbouwcorporaties een hogere grondprijs gaan betalen.

Dat maakten de PvdA en GroenLinks afgelopen maandag bekend. Woningcorporaties betalen nu 7.000 euro per woning aan de gemeente. Dat moet volgens de plannen van het nieuwe college 40.000 euro worden. Die 33.000 euro verschil is nu de zogeheten grondkostensubsidie die woningbouwcorporaties per te bouwen woning krijgen.

Volgens de AFWC is het twijfelachtig of jaarlijks nog 30 procent van de totale nieuwbouw in de sociale sector wordt gerealiseerd als die subsidie verdwijnt. Volgens de federatie kiest het nieuwe linkse gemeentebestuur met het verhogen van de grondprijs voor het eerst in dertig jaar voor de markt en niet voor de sociale woningbouw.

De federatie van corporaties zegt dat het streven naar gemengde wijken gevaar loopt met dit nieuwe beleid. 'Juist de woningcorporaties hebben aan de gemengde stad een grote bijdrage geleverd. Ondanks de sociale grondprijzen lijden corporaties reeds een fors verlies per sociale huurwoning. Dat komt omdat de huurprijs laag blijft, zodat mensen met een bescheiden inkomen in een nieuwe sociale huurwoning kunnen wonen. Het is dus logisch dat onder zo'n woning een lage grondprijs ligt.'

De PvdA en GroenLinks zeiden afgelopen maandag bij de presentatie van het conceptprogramakkoord tussen de twee partijen dat de corporaties gecompenseerd zullen worden voor het verhogen doordat ze meer sociale huurwoningen mogen verkopen.