Zieke werknemers klagen vaak over baas

Hilversum. Voor werknemers is het vaak moeizaam na ziekte weer aan de slag te komen bij hun oude baas. Als met de werkgever een conflict ontstaat over passend vervangend werk, oordeelt een kantonrechter al gauw dat een arbeidsrelatie is vertroebeld en volgt ontslag. Dat concludeert de Stichting De Ombudsman op basis van klachten en vragen van werknemers over reïntegratie naar de werkvloer.