Nieuwe processen muziekpiraterij

De planteindustrie is opnieuw in actie gekomen tegen illegaal downloaden van muziek. De International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) is een rechtszaak begonnen tegen bijna tweeduizend aanbieders in tien landen. “Hiermee verhevigen we onze wereldwijde strijd tegen illegale uitwisselen van muziek.“, aldus directeur John Kennedy van de IFPI.

Ondanks eerdere rechtszaken groeit het aantal illegale downloads nog steeds. Het Britse onderzoeksbureau XTN heeft berekend dat nu 28 procent van de gedownloade muziek illegaal is. De angst voor vervolging is niet effectief gebleken; goedkopere legale downloads en het vergroten van het gebruikersgemak werken beter.

Vorig jaar won de BPI, de belangenvereniging van de Britse platenindustrie, enkele belangrijke rechtszaken. De nieuwe zaken zijn vooral gericht op uploaders: mensen die gedurende langere tijd grote hoeveelheden muziek op internet beschikbaar stellen. Het gemiddelde bedrag dat aan schadevergoeding moet worden betaald is 2.670 euro. De IFPI heeft ouders gewaarschuwd dat niet alleen illegale aanbieders, maar ook gebruikers kunnen worden vervolgd.

In Nederland heeft de IFPI deze keer geen actie gevoerd. Ook hier is de verkoop van geluidsdragers (cd's en muziek-dvd's) het afgelopen jaar met 11 procent afgenomen door teruglopende cd-verkoop. De stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie), opgericht door die industrie, pakt het illegaal kopiëren aan, samen met de FIOD/ECD. Directeur Tim Kuik: “In Nederland richten we ons tot nu toe op het waarschuwen van consumenten. Maar uiteindelijk zullen ook wij overgaan tot het aanpakken van de vasthoudende aanbieders. Een proces tegen zo'n 42 gebruikers is hier nu in hoger beroep. Daarbij gaat het om de persoonsgegevens van de gebruikers. Die moeten worden prijsgegeven om ze te kunnen aanpakken.“