Mbo-scholen moeten meer lesuren geven

Minister van der Hoeven (Onderwijs, CDA) is boos op de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de minister wordt er op de mbo-scholen te weinig les gegeven.

Van der Hoeven baseert zich op voorlopige cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, waaruit blijkt dat 13 procent van de onderzochte instellingen niet voldoet aan de wettelijke norm van 850 lesuren per jaar. Deze norm geldt voor een voltijdstudie in de beroepsopleidende leerweg.

De minister spreekt in een brief aan de brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve Raad) van een “ernstig signaal“ en dringt aan op naleving van de norm. Ze heeft de Onderwijsinspectie gevraagd om een vervolgonderzoek, maar verzoekt de Bve Raad ook “nu stappen te ondernemen“.

“Het probleem schuilt in het competentiegericht leren, waarmee op veel scholen wordt geëxperimenteerd“, zegt een woordvoerder van de Bve Raad. “Studenten moeten nu meer zelfstandig werken, thuis en via internet. Daardoor wordt het aantal officiële lesuren automatisch minder.“

Volgens de Bve Raad is er discussie over de definitie van “lesuren'. “Onder de huidige definitie wordt er misschien op sommige scholen te weinig les gegeven, maar tel je nieuwe lesvormen zoals e-learning en mentoruren wel mee, dan ziet het er heel anders uit.“

Op sommige Regionale Opleidingen Centra (ROC's) is verbaasd gereageerd op de brief van Van der Hoeven. Stephanie de Klerk van de Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag: “Op het mbo zitten kwetsbare leerlingen die soms meer begeleiding nodig hebben dan anderen. Maar we worden tegelijkertijd gevraagd praktijkgerichter te werken en de lessen meer af te stemmen op de individuele leerling. Dat vereist andere lesmethodes.“

Competentiegericht leren zorgt ook in het hoger beroepsonderwijs voor ophef. Studenten van Hogeschool InHolland klaagden vorig jaar over te weinig lesuren en begeleiding van docenten.

Vanaf 2008 wordt competentiegericht leren wettelijk verplicht voor het mbo. Van der Hoeven wil echter niet dat daardoor het aantal lesuren afneemt. Door niet te voldoen aan de 850-uren norm zijn “de kwaliteit en doelmatigheid in het geding“, aldus de minister.