Kwestie van geld

Het commentaar “Onvrije universiteit' (nrc.next, 29 maart), uit bezorgdheid over het feit dat het toezicht op universiteiten steeds meer wordt uitgeoefend door mensen uit het bedrijfsleven. Maar waardoor deze ontwikkeling wordt veroorzaakt wordt niet duidelijk.

Sinds jaar en dag beknibbelt de overheid op universiteiten. Bovendien wordt voor financiering van onderzoek door de overheid vaak mede-financiering door anderen (lees: het bedrijfsleven) vereist, en is het gewenst dat onderzoek “maatschappelijk relevant' (vaak: goed voor de economie) is.

Het beleid stuurt er op aan dat het bedrijfsleven meebetaalt en dat onderwijs en onderzoek aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Logisch is dan dat universiteiten mensen uit het bedrijfsleven bij hun besturen betrekt.

Want ofwel je vindt het een goede zaak dat universiteiten zich, zowel financieel als inhoudelijk, meer op het bedrijfsleven moeten richten, en dan moet je niet mekkeren als dat ook op het personele vlak blijkt.

Ofwel je vindt dat niet, maar dan moet je de kritiek niet richten op bijvoorbeeld de samenstelling van de raden van toezicht, maar op de kern: de financiering van de universiteiten.

    • Thomas Spijkerboer Amsterdam