Kritiek op aids-plan Bush

Het mondiale aids-plan van Bush zorgt voor verwarring en bemoeilijkt de preventiecampagnes in arme landen. Dat stelt een onderzoek van het Amerikaanse Congres. Door de nadruk te leggen op onthouding als preventiemiddel voor aids, worden campagnes in veel arme landen bemoeilijkt. Het vijfjarenplan van Bush kost ruim twaalf miljard euro en bestaat uit gezondheidszorg (o.a. de verstrekking van medicijnen) en preventiecampagnes. De preventiecampagne bestaat uit de zogenaamde ABC-formule. Deze staat voor onthouding (abstinence), trouw (being faithful) en condooms. De regering Bush wil dat een derde van het preventiegeld besteed wordt aan campagnes die de nadruk leggen op onthouding en trouw aan de partner. Amerikaanse hulporganisaties in voornamelijk Afrikaanse landen vinden het moeilijk om aan dat beleid te voldoen. In Ivoorkust worden bijvoorbeeld brochures over seksuele onthouding verspreid. De leuze daar is “Als je niets doet, gebeurt er niets“. Die kreet, die ook op pennen en T-shirts zou komen, moet jongeren ervan overtuigen maagd te blijven tot aan het huwelijk. En daarna moeten ze hun partner trouw blijven. Dat is het beleid van de Amerikaanse donor en een voorwaarde voor hulp.

Volgens critici werkt dat beleid echter helemaal niet omdat het gebruik van condooms, in het plan Bush, niet gepromoot mag worden. Er wordt echter nergens uitgelegd waar precies het onderscheid moet gemaakt worden tussen “promotie“ en “opvoeding“ over condoomgebruik. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat het de regels duidelijker zal maken. De “C“ in de ABC-campagne zorgde eerder voor veel verontwaardiging in Amerikaanse religieuze milieus, die helemaal geen condooms in de campagnes willen. (AP)