Klacht ziekenhuis over verzekeraars

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden beschuldigt zorgverzekeraars van kartelvorming. Het dient daarom “een dezer dagen“ bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa een klacht in.

Het ziekenhuis wil de maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) onderbrengen in een aparte rechtspersoon. Daar heeft het de toestemming van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) voor nodig. Maar die geeft alleen zijn goedkeuring als de regiovertegenwoordiger het een goed idee vindt. Dat is de verzekeraar die namens alle zorgverzekeraars meekijkt bij de budgetonderhandelingen tussen een ziekenhuis en de grootste lokale verzekeraar (in dit geval Trias).

De regiovertegenwoordiger heeft geweigerd met het plan in te stemmen. Een verzoek tot het onderbrengen van de maatschap in een aparte rechtspersoon vorig jaar werd daarom door de minister afgewezen. Volgens het ziekenhuis in Woerden duidt dat op kartelvorming van de kant van de zorgverzekeraars.

De NMa liet vorige maand weten dat de Mededingingswet niet van toepassing is op de onderhandelingen tussen ziekenhuizen, de dominante zorgverzekeraar in de regio en de regiovertegenwoordiger. Volgens de kartelautoriteit mogen zorgverzekeraars via een regiovertegenwoordiger gezamenlijk onderhandelen, omdat dat voor de vaststelling van het budget noodzakelijk is. Over de prijs en kwaliteit van slechts een klein aantal, relatief eenvoudige medische behandelingen (zo'n 10 procent van het ziekenhuisbudget) moet iedere zorgverzekeraar afzonderlijk afspraken maken met iedere zorginstelling.

Waar het gaat om de overige en verreweg de meeste medische ingrepen, zijn afzonderlijke zorgverzekeraars niet verplicht een contract met iedere zorginstelling apart af te sluiten. Net zo goed mag een zorginstelling weigeren een overeenkomst met een verzekeraar aan te gaan.

Het ziekenhuis wil een aparte BV oprichten voor de maatschap KNO, omdat het verwacht “dat dit leidt tot kosteneffectiviteit en een snellere toegankelijkheid voor de patiënten“, laat algemeen directeur Jan Schnerr van het ziekenhuis in een persbericht weten.

Een woordvoerster van de NMa zegt dat een medisch specialist van het ziekenhuis vorig jaar al een klacht tegen de zorgverzekeraars heeft ingediend. “De advocaat van het ziekenhuis heeft nu aangegeven zich hierbij te willen aansluiten.“