Geen sprake van defaitisme bij fiscus

Op de voorpagina van NRC Han delsblad van 1 april stond een artikel onder de alarmerende kop: `Haperende fiscus gaat te weinig na`. Toen ik het verhaal las, dacht ik eerst aan een verband met de datum van publicatie. Gaandeweg begreep ik, dat het als een serieus stuk was bedoeld.

Er zou bij de belastingdienst sprake zijn van grote interne problemen, duizenden aangiften die kwijt zijn, faillissementsfraudes die we maar laten lopen, deadlines die niet worden gehaald en wat al niet. Op pagina 25, waar het artikel wordt voortgezet, staat zelfs de tussenkop: `Bij werknemers heerst sfeer van defaitisme`.

Een beeld, dat ik en naar ik denk te weten vele duizenden belastingmedewerkers met mij, volstrekt niet herken. Niet dat de belastingdienst niet zwaar onder druk staat door de invoering van allerlei nieuwe regelingen. Ennatuurlijk zijn er mensen dieontevreden zijn omdat niet alles goed gaat. Dat kan ook niet bij dit soort grote operaties. En natuurlijk zouden we meer aan controles moeten doen dan we nu helaas kunnen doen. Maar, dat wil niet zeggen dat het een puinhoop is, zoals het artikel suggereert. De belastingdienst is er in geslaagd6 miljoen mensen hun huur- en zorgtoeslag uit te betalen. Een geweldige prestatie. Probleemloos? Nee, uiteraard niet . Wie dat verwacht is onnozel. Zijn we aangiften kwijt? Menig belastingplichtige zou het willen, maar het is niet zo. Doen we minder tegen faillissementsfraude? Nee: in 2005 deden we zelfs meer daaraan dan in 2004. Dat in het weekeinde van 25 en 26 maart enige duizenden van onze mensen vrijwillig overwerken om te zorgen dat de laatste plooien op toeslaggebied worden rechtgetrokken, getuigt mijns inziens allesbehalve van defaitisme.

Al met al doet het stuk geen recht aan wat dat de mensen van de belastingdienst op de mat leggen en getuigt het daarmee van een gebrek aan kwaliteit.

    • Jan Hermans Voorzitter Managementteam Fiod-Ecd