Forse winst voor Rotterdamse haven

Rotterdam, 5 april. Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2005 een nettowinst geboekt van 72 miljoen euro. In 2004 bedroeg het resultaat slechts 7 miljoen. Dat werd veroorzaakt door een bijzondere voorziening in verband met het `havenschandaal` waarbij het Havenbedrijf voor 180 miljoen euro bankgaranties had verstrekt aan zakenman Van den Nieuwenhuyzen. Het nettoresultaat van 72 miljoen over 2005 wordt uitgekeerd aan de enige aandeelhouder van het bedrijf in dat jaar, de gemeente Rotterdam. De opbrengsten waren 440 miljoen euro.