EU-richtlijn voor diensten weer dichterbij

Het verwijderen van drempels voor dienstverlenende bedrijven die elders in de Europese Unie aan de slag willen, is weer een stap dichterbij gekomen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, heeft besloten het alternatieve voorstel van het Europees Parlement over de dienstenrichtlijn grotendeels over te nemen. Ook de regeringen van de 25 lidstaten, die nog moeten instemmen, lieten al weten dat zij weinig bezwaren zullen hebben.

De veelbesproken dienstenrichtlijn die er nu zit aan te komen, gaat minder ver dan het oorspronkelijke voorstel van toenmalig Europees Commissaris Frits Bolkestein. Hij wilde dat de dienstverlenende sector - 70 procent van de werkgelegenheid in de EU - zo onbelemmerd mogelijk in heel Europa zou kunnen opereren. Dat plan leidde tot een storm van protest, in met name Frankrijk en Duitsland.

Het Europees Parlement besloot vorige maand een groot aantal dienstverleners van de ruimere vrijheden uit te zonderen. De Europese Commissie heeft zich hier achter geschaard. Zo zullen beperkingen blijven gelden voor onder andere de gezondheidszorg, de uitzendbranche, bewakingsdiensten, audiovisuele diensten, kinderopvang en gezinszorg.

Eurocommissaris Charlie McCreevy zei gisteren bij de presentatie van zijn voorstel dat er een aparte regeling voor de gezondheidszorg zal komen. Daarin zal bijvoorbeeld worden bepaald in welke mate patiënten een beroep kunnen doen op gezondheidszorg in andere EU-landen.

Het belangrijkste element van de dienstenrichtlijn is dat bedrijven binnen de EU niet meer per land allerlei vergunningsprocedures zullen hoeven doorlopen om aan de slag te kunnen. Wel is in afwijking van het oorspronkelijke voorstel bepaald dat landen aparte eisen kunnen stellen op het gebied van openbare orde en milieu.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft teleurgesteld gereageerd. De afgezwakte dienstenrichtlijn is volgens de werkgevers onvoldoende om het grensoverschrijdende dienstenverkeer “een echte impuls te geven“. Zij betreuren het dat het basisbeginsel van de richtlijn, dat in het buitenland de eisen blijven gelden van het land waar de dienstverlener vandaan komt, is weggenomen.

De Nederlandse regering heeft zich steeds verzet tegen het afzwakken van de dienstenrichtlijn. Staatssecretaris Nicolaï zei in een reactie dat de politieke werkelijkheid is dat Nederland te weinig medestanders had. Zo legde de Britse premier Blair zich al snel neer bij het compromis.