Crisis in college van Alkmaar

In de gemeenteraad van Alkmaar is een rel ontstaan naar aanleiding van de brandveiligheid van het nieuwe AZ-stadion. Twee wethouders van de lokale partij OPA zijn inmiddels opgestapt. De opschudding komt net voor de vorming van het nieuwe college.

De OPA-wethouders, Kloos en Godijn, verwijten burgemeester Marie van Rossen dat zij een eerder uitgebracht rapport over de brandveiligheid in het nieuwe AZ-stadion van brandveiligheidexpert Y. Suurenbroek door het college van B en W als ondeugdelijk heeft laten bestempelen, zonder eerst de wethouders te hebben ingelicht. Nadat het tweetal in een brief aan het college zijn ongenoegen over de gang van zaken had geuit, zegde het college het vertrouwen in de twee op. Zij hebben op hun beurt het vertrouwen in de burgemeester opgezegd.

In zijn rapport concludeert Suurenbroek dat er niet is gebouwd volgens de regels van het Bouwbesluit, een door het ministerie van VROM uitgegeven besluit met voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Verder zou door het gebruik van verboden materialen bij brand na 47 minuten instortingsgevaar kunnen ontstaan. Volgens een door de brandweer uitgevaardigd advies zou dat na minimaal een uur pas mogen.

Een woordvoerder van de gemeente Alkmaar laat weten dat externe tests hebben tijdens de bouw uitgewezen dat de gebruikte materialen de juiste zijn, en dat er niets mis is met de brandveiligheid in het nieuwe stadion.

Brandweercommandant Voederer van de Noord-Hollandse brandweer bevestigt dat.