CPB: negatief effect van zorgstelselop koopkracht

Den Haag, 5 april. De koopkrachteffecten van het nieuwe zorgstelsel zijn licht negatief voor eenvijfde van de huishoudens, zo blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. De negatieve effecten concentreren zich bij huishoudens met hogere inkomens. Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over extra maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht.Pagina`s 7 (hoofdartikel) en 17