Correcties & Aanvullingen

ChristenUnie

De kop Al 21 colleges met de ChristenUnie (4 april, pagina 2) is onjuist. Het artikel vermeldt dat de ChristenUnie in 21 nieuwe gemeenten deel uitmaakt van het bestuur. Dat zijn er nu 31. De ChristenUnie zit in 200 gemeenten in de raad. Volgens voorlopige gegevens van de partij neemt zij in ten minste 62 gemeenten deel aan het college van burgemeester en wethouders.

Nedcar

Het hoofdartikel Een wees in Born (4 april, pagina 7) noemt DaimlerChrysler eigenaar van Mitsubishi. DaimlerChrysler verkocht het laatste deel van zijn minderheidsbelang in Mitsubishi echter vorig jaar. Met betrekking tot Nedcar is sprake van een subsidiebedrag van 30 miljoen euro. Dat moet zijn: 300 miljoen euro.