Akkoord over Europese begroting

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt met de regeringen van de EU-landen en de Europese Commissie over de begroting. Hiermee is een eind gekomen aan slepende onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting die geldt voor de periode 2007 - 2013.

In totaal worden de uitgaven op verzoek van het Parlement met 2 miljard verhoogd tot ruim 864 miljard euro. Aanvankelijk had het Parlement 12 miljard euro meer gevraagd. Doordat er ook nog met begrotingsposten is geschoven kan een wensenpakket van vier miljard euro worden ingewilligd. Zodoende komt er meer geld beschikbaar, waardoor 40.000 studenten extra van de Europese uitwisselingsprogramma's gebruik kunnen maken. Ook wordt er 500 miljoen euro extra uitgetrokken voor de aanleg van snelwegen en spoorwegen en komt er 800 miljoen euro bij voor buitenlands beleid zoals politiemissies.

In het Europees Parlement bestaat grote steun voor het akkoord dat gisteravond is bereikt tussen vertegenwoordigers van het Parlement, de Oostenrijkse regering die thans als voorzitter van de EU opereert en de Europese Commissie.

Het bereiken van een akkoord is vooral van belang voor de lidstaten uit Midden- en Oost-Europa die in 2004 zijn toegetreden. Zij kunnen putten uit de Europese subsidiefondsen om hun economie te versterken. De landen waren bang dat bij het uitblijven van een akkoord hun aanvragen pas later zouden worden gehonoreerd en er daardoor vertraging in hun investeringsprojecten zou optreden.

De regeringsleiders bereikten eind vorig jaar onder het Britse voorzitterschap een akkoord over de begroting, nadat eerdere onderhandelingen een half jaar daarvoor op een complete mislukking waren uitgelopen. Groot-Brittannië wil af van de hoge landbouwsubsidies die de EU nog altijd uitgeeft en waarvan vooral de Franse boeren profiteren. Afgesproken is dat in 2008 en 2009 gesproken zal worden over een herziening van de structuur van de begroting. Eventuele wijzigingen zullen pas gelden vanaf de nieuwe begrotingsperiode die in 2014 ingaat.