Zeevogels zuidpool beginnen steeds later met broeden

Rotterdam, 4 april. Zeevogels aan de zuidpool keren steeds later terug naar hun broedgebieden. Sinds het begin van de waarnemingen, 55 jaar geleden, is het moment van terugkeer voor negen soorten gemiddeld ruim negen dagen naar achter verschoven. De verschuiving had merkwaardig genoeg weinig invloed op het leggen van het eerste ei: dat komt nu gemiddeld twee dagen later dan vroeger. Franse onderzoekers onderzochten rond Adélie Land (66° zuiderbreedte) twee pinguïnsoorten, vier stormvogeltjes, de grijze stormvogel en de zuidpooljager (PNAS, vroege editie). Voor vier soorten was de trend zeer uitgesproken. De resultaten zijn verrassend omdat op het noordelijk halfrond trekvogels in reactie op de klimaatverandering (sinds ongeveer 1970) juist een dag of tien eerder terugkeren. Rond Adélie Land is sinds 1950 geen temperatuurverhoging opgetreden. Wel is het zeeijs minder uitgestrekt dan voorheen, al handhaaft het zich langer dan vroeger.