Werkende moeder is geen tautologie

In de krant van vrijdag 31 maart stond op de Opiniepagina een stelling van Conny Schütte. Deze luidt: ”De tautologie `werkende moeder` illustreert de rol van de vrouw in de Nederlandse samenleving.” Als deze stelling een treffend voorbeeld is van het niveau van de hedendaagse promovendi, dan kunnen we beter doctorstitels gratis gaan weggeven bij telefoonabonnementen of pakken wasmiddel. Een Nederlandse promovendus en trouwens ook de promotiecommissie zouden geweten moeten hebben dat `werkende moeder` geen tautologie betreft, maar een pleonasme.

    • Dr. Ir. Mark A.P. Dekkers Hoofddorp