Versoepelen ontslagrecht treft jongeren te hard

De Franse Wet op het Eerste Arbeidscontract (CPE) maakt het mogelijk om jongeren gedurende een periode van twee jaar zonder opgaaf van redenen te ontslaan. Aldus moet er meer werk komen voor de Franse jongeren. Zij moeten nu al acht tot twaalf jaar wachten op een vaste baan. Met de nieuwe wet zal hun bestaansonzekerheid toenemen.

Nederland kent de langste proeftijd in Europa: door de flexwet kunnen jaarcontracten driemaal verlengd worden. Nederland heeft dus genoeg middelen voor de werkgevers om mensen flexibel aan te nemen. Toch is in Nederland de jeugdwerkloosheid ook enorm, in de grote steden is zelfs tot 40 procent van allochtone jongeren werkloos. Desondanks wil de Koninklijke Metaalunie ten koste van de jongeren ontslag nog makkelijker maken. Een dom standpunt, zeker voor een sector die staat te springen om jongeren. Zij staan al niet sterk op de arbeidsmarkt en hun positie wordt nog verder verzwakt, indien hun arbeidsrechten verder worden aangetast.

De jeugdwerkloosheid kan anders worden opgelost. Regel genoeg en goede stages. Geef drop- outs de kans om weer aan de slag te komen. Verruim de mogelijkheden tot scholing. De overheid moet investeren in regulier onderwijs, leerwerktrajecten en bijscholing van werknemers die met ontslag bedreigd worden.

    • Judith Ploegman Voorzitter van Fnv Jong