Valsemunters uit oudheid betrapt

Rotterdam, 4 april. Valsemunters maakten al in de derde eeuw voor Christus gebruik van een verrassend moderne, chemische methode om loden munten te voorzien van een zilverlaagje. Microscopische analyse van een in het zuiden van Italië gevonden munt wijst uit dat de vervalsers loden munten verzilverden met behulp van oplossingen van metaalzouten. Dat blijkt uit een analyse die Giuseppe Giovannelli van de universiteit van Rome en zijn collega`s online hebben gepubliceerd (arxiv.org/abs/cond-mat/0603438). De onderzoekers zijn er bovendien in geslaagd om met de toen bekende chemicaliën zelf een zilverlaag met een bijna identieke microscopische structuur aan te brengen. Nog altijd worden onedele metalen op deze manier beschermd met een dun laagje van een ander metaal, al wordt bij dit galvaniseren tegenwoordig meestal gebruik gemaakt van een stroombron. Al eerder waren er valse munten uit de Klassieke Oudheid opgedoken, al waren die gemaakt met een veel minder verfijnde methode, bijvoorbeeld door een dun zilverfolie onder verhitting op een ander metaal te drukken.