Taylor ontkent schuld aan oorlogsmisdaden

De krijgsheer en oud-president van Liberia, Charles Taylor, heeft gisteren tegenover het Sierra Leone-tribunaal verklaard onschuldig te zijn aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Taylor is de eerste Afrikaanse regeringsleider die terechtstaat voor oorlogsmisdaden. Gisteren werd hij voorgeleid in Freetown.

Aan het begin van de confrontatie met rechter Richard Lussick zei Taylor niet te kunnen verklaren of hij schuldig was aan de aanklachten, omdat hij het hof niet erkende. Toen de rechter aandrong, sprak Taylor kalm: 'Edelachtbare, ik heb die daden tegen de zusterrepubliek Sierra Leone zeer zeker niet gepleegd en zou dat ook niet gekund hebben'. Hij voegde eraan toe: 'Ik denk dat dit een poging is tot de voortgezette verdeling en overheersing van de bevolking van Liberia en Sierra Leone, en daarom ben ik zeker onschuldig.'

Tegen Taylor, die vorige week ontsnapte uit zijn ballingsoord in Nigeria, maar later weer werd gearresteerd, lopen elf aanklachten wegens zijn steun aan de rebellenbeweging RUF tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone. Hij zou die oorlog hebben aangewakkerd en de rebellen wapens geleverd in ruil voor diamanten. De aanklachten betreffen onder andere verminking, inzet van kindsoldaten en seksuele slavernij.

Taylor werd bijgestaan door de Nigeriaanse advocaat Vincent Nmehielle, de hoofdadvocaat van het tribunaal. Zijn eigen advocaten hadden de procedures om te mogen optreden bij het hof nog niet afgerond. Nmehielle vertelde de rechter dat Taylor in Sierra Leone berecht wil worden, 'en nergens anders'. Het tribunaal probeert echter het proces te verplaatsen naar Den Haag. Het vreest dat berechting in Freetown de regio zal destabiliseren. Bovendien is Taylor al meerdere keren vluchtgevaarlijk gebleken, en is de beveiliging van de strafgevangenis in Scheveningen beter dan die in Freetown.

Bij de voorgeleiding gisteren waren tientallen Mongoolse en Ierse VN-vredesmilitairen ingezet. Taylor en leden van het hof die in het verleden met de dood zijn bedreigd, zaten achter kogelvrij glas. (AP, Reuters)