Meningsverschillen in overleg Kosovo alleen maar groter

In de derde ronde van het overleg over de staatkundige toekomst van Kosovo zijn de Kosovaren en de Serviërs niet dichter bij elkaar gekomen - integendeel: de meningsverschillen werden alleen maar groter.

In het overleg, dat in Wenen wordt gehouden onder leiding van VN-gezant Albert Rohan, werd opnieuw gesproken over decentralisatie, dat wil zeggen de vorming van gemeenten en hun bevoegdheden. Op de achtergrond van dit thema speelt vooral de vraag hoeveel autonomie de Serviërs in Kosovo krijgen.

Volgens de Kosovaarse Albanezen moet decentralisatie voor alle gemeenten gelden en moeten alle gemeenten dezelfde bevoegdheden krijgen; die bevoegdheden zouden, als het aan de Albanezen ligt, beperkt moeten zijn, omdat het toekomstige Kosovo een krachtig centraal gezag zou moeten behouden. De Serviërs willen voor 'hun' gemeenten speciale bevoegdheden die andere gemeenten niet krijgen. Bovendien willen de Serviërs gemeenten vormen op etnische basis - hetgeen de Albanezen niet willen.

Volgens een woordvoerder van de Albanezen waren gisteren de Serviërs tegen elk voorstel van VN-bemiddelaar Rohan, terwijl de Albanezen zich vóór elk voorstel van Rohan uitspraken. Dat werd echter tegengesproken door een woordvoerder van de VN, die zei dat 'op de meeste punten' overeenstemming bestaat. Hij suggereerde dat als over de resterende punten een akkoord uitblijft, de VN de doorslag zullen geven en de principes van de decentralisatie zullen opleggen. De partijen praten op 4 mei verder.

Bij het overleg over de competenties van gemeenten gaat het over de vraag of zij zeggenschap krijgen over zaken als gezondheidszorg, sociale zorg, onderwijs en de samenstelling van politiekorpsen. Voor de gemeenten van de Servische minderheid speelt daarnaast de vraag mee of, en zo ja hoe, zij vanuit Belgrado mogen worden gefinancierd en welke betrekkingen zij met de regering in Belgrado mogen onderhouden.