Meer managers in ziekenhuizen

Er zijn de laatste jaren meer managers en boekhouders in ziekenhuizen gaan werken dan medici. Tussen 1997 en 2004 nam het aantal mensen met een bureaubaan in ziekenhuizen met bijna eenderde toe, tweemaal zo hoog als de toename van het aantal artsen, verplegers en verzorgers. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

pagina 8