Koudwaterkoraal dupe van verzuring

Rotterdam, 4 april. Ook de in diep water levende koraalsoorten van het koude zeewater worden door milieuverandering bedreigd. De stijgende concentraties CO2 in de atmosfeer hebben de noordelijke wateren van de Atlantische Oceaan inmiddels zo verzuurd dat de stabiliteit van het kalkskelet van de diepe koralen (bestaande uit aragoniet, CaCO3) in gevaar komt. Dit berichten Amerikaanse onderzoekers in Frontiers in Ecology and the Environment (april). De koralen hebben al zeer te lijden van de trawlvisserij. Het is al langer bekend dat de tropische koraalsoorten van het ondiepe zeewater sterk achteruitgaan door opwarming en verzuring van het zeewater.