In ziekenhuizen werken steeds meer managers

In ziekenhuizen komen steeds meer managers en andere administratieve medewerkers. Tussen 1997 en 2004 nam het aantal mensen met een bureaubaan in ziekenhuizen met bijna eenderde toe tot 21.000 voltijdbanen. Deze toename is twee keer zo groot als die van het behandelend, verpleegkundig en verzorgend personeel in diezelfde periode.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren publiceerde. Het aantal mensen met een bureaubaan binnen de algemene ziekenhuizen steeg van 15 naar 17 procent, ondanks de fusies die hebben plaatsgevonden. De ziekenhuizen voeren als verklaring aan dat ze meer papierwerk hebben te verstouwen sinds ze meer verantwoording aan de overheid moeten afleggen. Ook moeten ze aan zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gegevens leveren.

In totaal werkten er in 2004 125.000 mensen in algemene ziekenhuizen, 14 procent meer dan zeven jaar eerder. De facilitaire diensten krompen juist in. Hier daalde het aantal personeelsleden met 2 procent. Dat komt onder meer doordat er in 2004 een tiende minder ziekenhuisbedden waren dan in 1997.

In die periode kwamen er naar verhouding ook meer artsen dan verplegers en verzorgers. Het aantal artsen steeg met 21 procent terwijl er 10 procent meer verpleegkundigen kwamen werken. Sinds enkele jaren worden patiënten minder snel opgenomen. De meesten worden poliklinisch behandeld en kunnen diezelfde dag nog naar huis. Ze kunnen ook vaker thuis worden behandeld. De patiënten die na een ingreep wel in een ziekenhuis moeten overnachten, verblijven daar steeds korter.

In de academische ziekenhuizen werken nog meer managers en administratieve medewerkers dan in algemene ziekenhuizen, daar worden 23 van de 100 banen bezet door bureaupersoneel. In de verpleeghuizen (7 procent) en instellingen voor gehandicapten (8 procent) ligt de overhead veel lager.