Hoogopgeleide vrouwen en krijgen van kinderen

Gerda Verburg merkt terecht op dat aanvaarding van het voorstel van Sharon Dijksma, inhoudend dat vrouwen die kiezen voor fulltime moederschap de kosten van hun studie moeten terugbetalen, er toe kan leiden dat hoogopgeleide vrouwen besluiten geen kinderen meer te krijgen (NRC Handelsblad, 22 maart).

Beter had ze kunnen zeggen: ”dat nog meer hoogopgeleide vrouwen besluiten geen kinderen krijgen”. En daarmee zou eenkapitaalgoed vernietigd worden van veel grotere waarde dan deopgebouwde studieschuld.

Kinderen van hoogopgeleide moeders presteren op school meestal ver boven de middelmaat. Zij zijn, economisch gezien, een kapitaalgoed, want voor het behoud van onze welvaart zal, zoals de EU in Lissabon vastgesteld heeft, een groter deel van de werkende bevolking hoogopgeleid moeten zijn. Als een nog groter deel van de hoogopgeleide vrouwen zal afzien van het krijgen van kinderen, wordt de doelstelling van Lissabon onhaalbaar.

    • Seger Weehuizen Venlo