Fusie Alcatel-Lucent pas het begin

De fusie ter waarde van 30 miljard euro tussen Alcatel en Lucent maakt een goede indruk - op papier. De Franse en Amerikaanse producenten van telecomapparatuur hebben een paar flinke kostenbesparingen in het vooruitzicht gesteld. De fusie biedt de mogelijkheid om van twee krakkemikkige bedrijven één stabiel geheel te maken. Maar de werkelijkheid van het integreren van de twee kon er wel eens heel anders uitzien.

De problemen die de bedrijven ondervonden tijdens de inzinking van de telecomsector lijken nu pas langzaam te verdwijnen. De omzet van beide concerns steeg vorig jaar voor het eerst sinds 2000, maar ligt nog steeds ver beneden het niveau dat in de topjaren werd bereikt. Beide ondernemingen hebben gesnoeid in hun personeelsbestand en beloven nu opnieuw 10 procent van de resterende werknemers te laten afvloeien, om op die manier jaarlijks 1,4 miljard euro te besparen. De reële waarde van die bezuinigingen bedraagt wellicht 10 miljard euro, ofwel eenderde van de marktwaarde van de nieuwe fusiecombinatie - hetgeen inderdaad zeer goed zou zijn, mits het kan worden verwezenlijkt. Bovendien kunnen de concerns elkaars geografische bolwerken benutten om extra omzet te realiseren.

Maar hun positie is onzeker. Beide bedrijven lijken de tweede viool te spelen als het gaat om de aanleg van umts-netwerken. Nieuwe Chinese concurrenten zorgen voor druk op de prijzen en slinkende winstmarges. En beide concerns zijn enigszins beperkt in hun investeringsmogelijkheden door hun extreem lage kredietwaardigheid.

Maar het grootste probleem - in aanleg althans - is het feit dat de twee concerns hebben ingestemd met wat zij een 'fusie van gelijken' noemen. Terwijl Alcatels op leeftijd rakende topman Serge Tchuruk president-commissaris zal worden, wordt Patricia Russo van Lucent uitvoerend directeur. In de raad van commissarissen zijn beide concerns even sterk vertegenwoordigd, waarna op een later tijdstip twee Europese commissarissen zullen worden benoemd. Dit lijkt transatlantische humbug, bedoeld om de transactie te doen slagen. Zulke afspraken veroordelen de eruit voortspruitende fusiecombinatie vaak tot intern geruzie en trage besluitvorming.

Nu de beslissing is genomen om samen te gaan, kun je alleen maar hopen dat het bestuur zich ervan bewust is dat het tekenen van het fusiecontract pas het begin is.

Robert Cyran

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Robert Cyran