Commissie: wantrouwen hindert beleid Schiphol

Het kabinet zal meer moeten doen om het onderlinge wantrouwen van alle betrokkenen bij Schiphol te verminderen.

Dat is een van de aanbevelingen van de procescommissie Schiphol, geleid door de bestuurskundige Wim Derksen, tevens directeur van het Ruimtelijk Planbureau (RPB). De commissie moest toezien op de evaluatie door het kabinet van het Schipholbeleid in de afgelopen jaren.

De commissie-Derksen meent dat het wantrouwen tussen de verschillende partijen alleen af zal nemen wanneer gewerkt wordt aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Daarom zou de regio een grotere bevoegdheid moeten krijgen voor invulling van het rijksbeleid. Voorwaarde is dan dat het beleid helder is, maar ook het systeem waarmee de geluidsgrenzen worden bepaald, moet doorzichtig zijn. 'Het huidige complexe model is eerder een vruchtbare bodem voor verder wantrouwen dan voor een effectieve samenwerking op regionale schaal', aldus de commissie in het rapport dat vandaag in Den Haag is aangeboden aan de staatssecretarissen Schultz (Verkeer en Waterstaat, VVD) en Van Geel (Milieu, CDA).

De commissie stelt vast dat de evaluatie van het Schipholbeleid 'in het algemeen objectief, onafhankelijk en fair is verlopen'. Maar ze is tegelijk teleurgesteld dat men zich niet meer heeft ingespannen om het wantrouwen tussen de betrokken partijen te verminderen. 'De evaluatie sluit onvoldoende aan op de beleving van betrokkenen' , aldus het rapport. Hierbij speelt de geluidsoverlast door startende en landende vliegtuigen de grootste rol.

Bij een transparant beleid hoort volgens de commissie ook dat de luchthaven Schiphol beter dan nu weet waar men aan toe is.

De commissie doet ook een aantal concrete aanbevelingen voor toekomstig beleid. 'Schiphol moet de steun en het vertrouwen krijgen die het als belangrijke luchthaven verdient', aldus een van de aanbevelingen. Ook moet de groei van Schiphol 'niet worden gerealiseerd door aan de geluidsgrenzen te blijven morrelen', aldus de commissie. 'Groei moet voortkomen uit innovatie.' De commissie vindt ook dat Schiphol meer worden geprikkeld tot het terugdringen van geluidsoverlast door stillere vliegtuigen te stimuleren en 'een heldere afweging te maken tussen dag- en nachtvluchten'. Ook kan Schiphol 'een perspectief worden geboden' door de luchthaven Lelystad snel te ontwikkelen.

Aan het ontstane wantrouwen is het beleid van de regering 'mede schuldig' geweest. 'Bij geluidsoverlast is het niet verstandig om te veel te beloven en om te veel te veranderen', aldus de commissie.