Brinkhorst legt gasbesluit uit

De gaskraan gaat dicht als er schade optreedt aan de natuur in de Waddenzee, houdt minister Brinkhorst de bezorgde provincie voor.

De gaswinning in de Waddenzee kan op 1 januari 2007 beginnen, mits er geen beroepsprocedures worden ingediend. Dat zei minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gisteravond op een bijeenkomst met Groningse en Friese Statenleden in Groningen.

Een meerderheid van Provinciale Staten van beide provincies is tegen gasboringen, maar formeel hebben ze geen beslissingsbevoegdheid. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de gaswinning 'met de hand aan de kraan'. Toch wilde Brinkhorst zijn standpunt graag nog eens toelichten. 'Hij is chagrijnig dat wij zo hardnekkig tegen blijven', weet het Groningse Statenlid Attie Bos (GroenLinks). De minister drukt de Statenleden op het hart dat het tijd is voor actie. Ondanks alle protesten ('Handen af van het Wad') is de natuur verslechterd. 'Dertig jaar lang is er geouwehoerd, maar de verloedering ging door.' De Noordelijke Aardolie Maatschappij (NAM) diende in januari een aanvraag voor een vergunning in. Als gaswinning onomkeerbare nadelen oplevert, gaat de kraan dicht, belooft de bewindsman. Een eventuele stopzetting heeft geen gevolgen voor het Waddenfonds, dat deels door aardgasbaten met 800 miljoen euro wordt gevuld, zegt hij. Natuurproblemen worden eindelijk aangepakt. 'De kokkelvisserij met haar verwoestende uitwerking op het ecosysteem is verdwenen.' En uit het Waddenfonds worden projecten betaald ten gunste van duurzaamheid en ecologie.

Brinkhorst onderstreept dat gaswinning geen ecologische nadelen heeft en met diverse garanties is omgeven. 'Er zijn ongeveer dertig vergunningen nodig op grond van diverse wetten, waaronder de natuurbeschermingswet. Verder wordt de grootte van de bodemdaling continu gemeten met behulp van een gps-systeem en een onafhankelijke commissie volgt de gehele procedure.' Het Friese Statenlid Theo van der Bles (GroenLinks) is niet overtuigd. Hij noemt de randvoorwaarden 'papieren tijgers'. Brinkhorst: 'Als u zo reageert, wens ik u nog lang oppositie toe. Metingen zijn heel concreet.' Van der Bles: 'Het voorzorgprincipe zegt: bij twijfel niet inhalen. Maar u haalt in.'

De Staten vinden dat er nog te veel onzekerheden zijn over wat gaswinning in een dynamisch natuurgebied als het Wad kan teweegbrengen, zoals de snelheid van bodemdaling. En meldt de milieueffectrapportage niet dat onverwachte effecten kunnen optreden? Niet doen dus. Het Friese Statenlid Otto van der Galiën (ChristenUnie) verwijt Brinkhorst 'dollartekens' in de ogen te hebben. 'Geld gaat boven natuurbelang.' De bewindsman ontkent: 'Dankzij de integrale benadering ontstaan er mogelijkheden.'

Alleen het CDA steunt Brinkhorst. Het Friese Statenlid Ad van der Ham (CDA) wil wel dat het noorden een zware adviserende stem krijgt in de keuze van projecten uit het Waddenfonds. 'Het mag niet zo zijn dat Den Haag alle besluiten neemt.' Brinkhorst zegde toe hier naar te kijken.

    • Karin de Mik