Bescherming tegen inflatie

Inflatie zorgt niet alleen nu voor hogere prijzen, maar heeft ook invloed op de waarde van een beleggingsportefeuille in de toekomst. Een gevolg van de dalende koopkracht: voor een euro kan straks minder worden gekocht dan nu het geval is. Er zijn verschillende manieren om iets tegen het inflatie-effect op beleggingen te doen.

Koopkracht

Nederland kende de afgelopen drie jaar een gemiddelde inflatie van 1,7 procent. Over de vraag of de inflatie op het huidige lage niveau blijft, zijn de meningen verdeeld. Feit blijft dat de inflatie op termijn een deel van het rendement en het vermogen kan opeten. Wie nu 1.000 euro in een oude sok stopt, zal merken dat hij daarvan - uitgaande van de huidige inflatie - in 2011 zo'n 917 euro aan koopkracht overhoudt.

Afhankelijk van de beoogde bestedingen kan het effect sterker uitvallen. Zeker als er straks veel aan geïndexeerde goederen en diensten, zoals levensmiddelen en vakanties, wordt uitgegeven. Die zijn traditioneel gevoelig voor prijsstijgingen.

Obligaties

De particulier is niet de enige die last heeft van inflatie. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben geïndexeerde uitkeringsverplichtingen tot ver in de toekomst en zijn daarmee gevoelig voor een stijgend prijspeil. Zij kopen inflatie-geïndexeerde obligaties om dit risico te drukken. Deze vooral door overheden uitgegeven obligatieleningen keren een vaste rente uit plus een extra vergoeding die is gebaseerd op de ontwikkeling van een consumentenprijsindex.

De rentevergoeding die de belegger krijgt wordt telkens aangepast aan de prijsstijging van de gekozen index. Ook zijn er inflatie-geïndexeerde leningen waarvan de hoofdsom wordt gerelateerd aan de inflatie. Het inflatiepercentage wordt dan bij de hoofdsom opgeteld; de belegger krijgt aan het eind van de looptijd de door de inflatie verhoogde hoofdsom uitgekeerd.

Lagere rente

Deze bescherming heeft overigens wel een prijs. Over deze obligaties wordt een rente vergoed die lager is dan de rente op reguliere obligaties die wel blootstaan aan inflatie. De geboden bescherming is desondanks ook voor de particuliere belegger aantrekkelijk. Bij een langetermijndoel - bijvoorbeeld een pensioenvoorziening of een sabbatical - is immers de rente vaak minder belangrijk dan garantie van de hoofdsom.

De Nederlandse staat geeft, ondanks herhaalde verzoeken van onder andere pensioenfondsen, nog geen inflatiegerelateerde obligaties uit. Vermogensbeheerders wijken daarom vaak uit naar op de Euronext-beurs verhandelde Franse en Duitse staatsobligaties. Daarnaast tonen de banken interesse. ABN Amro en Rabobank bieden beide een obligatie met een inflatiecomponent.

Aandelen

Wie belegt in aandelen bouwt ook een natuurlijke buffer tegen de inflatie. De meeste bedrijven passen immers de prijzen jaarlijks aan de inflatie aan. Kies wel voor bedrijven die in staat zijn over een langere periode de prijzen van hun producten en diensten aan te passen aan de inflatie, zoals aanbieders van luxe goederen. De nieuwste tassen van Louis Vuitton zijn bijvoorbeeld nooit goedkoper dan de bestaande modellen.

Ook interessant zijn ondernemingen met een inflatiecomponent als onderdeel van de bedrijfsvoering. Een voorbeeld zijn nutsachtige bedrijven die een expliciete overeenkomst met de overheid hebben voor het doorberekenen van de inflatie, zoals de Italiaanse tolwegbeheerder Autostrade, die op grond van zijn contract met de overheid de tarieven jaarlijks mag verhogen. Voor de aandeelhouder een instant bescherming tegen een stijgend prijspeil.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom