Amandelknippen tegen ADHD

Meer aandacht voor de oplossing van slaapproblemen kan in een aantal gevallen gedrags- en concentratieproblemen van kinderen met ADHD verminderen of zelfs doen verdwijnen. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 100 kinderen tussen de vijf en dertien jaar. Bij 78 van hen werden de amandelen geknipt, vooral omdat ze ademproblemen hadden bij het slapen. Er waren 22 ADHD'ers onder de geopereerde kinderen. Bij de helft van hen waren na een jaar de ADHD-verschijnselen zó sterk verminderd dat ze niet langer als lijders aan dit syndroom van hyperactiviteit en aandachtsproblemen konden worden gediagnosticeerd. Het onderzoek is gisteren verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics.

Deze sterke vermindering van de ADHD-verschijnselen is opmerkelijk omdat deze symptomen meestal chronisch zijn. Dát een verbeterde slaap een effect heeft op aandacht en zelfbeheersing is bekend. De onderzoekers waarschuwen dat verbeterde slaap door het knippen van de amandelen niet een algemene oplossing is voor kinderen met ADHD. Sommige kinderen uit de geopereerde groep kregen bijvoorbeeld ADHD ná de operatie (om heel andere redenen, ongetwijfeld). Het precieze mechanisme achter het effect op ADHD is nog niet duidelijk. De gemeten variatie in verbetering van de slaap hangt bijvoorbeeld niet samen met de verbetering van de ADHD-symptomen.