Alle politici willen de eigen achterban behagen

In het redactioneel commentaar van 21 maart staat dat ”raadsleden met een eigen (etnische) achterban zich minder gelegen hoeven te laten liggen aan de partijlijn of aan de belangen van de andere kiezers. Zij splitsen zich vaker dan gemiddeld af van de partij om een eigen fractie te beginnen. Bij de PvdA begon de afgelopen vier jaar zelfs een op de tien allochtone gemeenteraadsleden een eigen partijtje.” Ik begrijp het probleem niet. Als de gemeenteraadsleden van allochtone afkomst dankzij de stemmen van hun etnische achterban in de gemeenteraad zijn gekomen, dan is het toch logisch dat zij de belangen van die achterban zullen proberen te behartigen?

De witte gemeenteraadsleden houden zich ook uitsluitend met de belangen van de witte kiezers bezig en dat wordt als normaal beschouwd. Juist deze selectieve belangenbehartiging van de witte politici heeft de doorslag gegeven bij de allochtonen om in de politiek te gaan.

    • Drs. J.S. Wit Nieuwegein