Alle kleuren tegen het kabinetsbeleid

Oude én jonge politici van allerlei kleur, keerden zich vandaag tegen het integratiebeleid van minister Verdonk. Het CDJA is juist vóór Verdonk.

Senior-politici en junior-politici van allerlei politieke kleuren verenigden zich vandaag in een protest tegen het integratiebeleid van het kabinet. Het beleid zou leiden tot een 'verdeeld Nederland'.

Juist vandaag werd bekend dat de minister die verantwoordelijk is voor dat beleid, Rita Verdonk, zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van de VVD.

Maatregelen van het kabinet staan op gespannen voet met de Grondwet en internationale verdragen. Het beleid dat de integratie zou moeten bevorderen 'versterkt het wij-zij-denken'. Dat schrijven acht oud-politici van zeven verschillende politieke partijen in het manifest Eén land, één samenleving. Ze hebben het manifest vandaag aan politieke jongerenorganisaties aangeboden. Op een gelijknamige website kunnen mensen hun steun betuigen aan het manifest. De oud-politici gaan de komende weken wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven benaderen om het manifest te steunen.

Hans Dijkstal, oud-partijleider van de VVD en medeopsteller van het manifest, zei vandaag: 'Wij hebben hoge pretenties over de democratische rechtsstaat. Het zou de overheid sieren dit consequent na te leven.' Jan Terlouw, oud-partijleider van D66 schreef ook mee en zei: 'Ik heb ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt wat het betekent om niet in een rechtsstaat te leven. Het leven in een rechtsstaat is iets wat je niet hoog genoeg kunt aanslaan.'

Bas de Gaay Fortman (GroenLinks) zei: 'Toen mijn voorvaders in de Gouden Eeuw vanuit Frankrijk naar Nederland kwamen, omdat ze vervolgd werden vanwege hun geloof, werden ze opgevangen en tien jaar vrijgesteld van belastingen. Dat zijn momenten uit de geschiedenis die we terug moeten halen.' De overige ondertekenaars zijn Jos van Kemenade (PvdA), Tineke Lodders (CDA), Mohammed Rabbae (GroenLinks), Anja Meulenbelt (SP) en Kars Veling (ChristenUnie).

In het manifest staat dat het kabinetsbeleid 'averechts' werkt en 'de nieuwe burgers van bestuur en samenleving vervreemdt. De van immigranten geëiste integratie komt neer op assimilatie.' Het integratiebeleid van het kabinet is in werkelijkheid alleen vreemdelingenbeleid. In Nederland zouden 'wantrouwen en angst' de relaties tussen autochtonen en allochtonen domineren, vooral onder jongeren. Autochtone en allochtone jongeren staan steeds meer 'met de rug naar elkaar toe.'

Hoe moet het wel? 'Er dient een duidelijke scheiding gemaakt te worden tussen het integratie- en het vreemdelingenbeleid. (...) Het vreemdelingenbeleid is bedoeld om de toelating tot Nederland te reguleren. Het integratiebeleid is erop gericht om diegenen die zijn toegelaten zo snel mogelijk een zelfstandige en volwaardige plaats in de samenleving te geven.' Organisaties van immigranten moeten betrokken worden. Autochtonen en vooral het bedrijfsleven moeten zich openstellen voor 'nieuwe medeburgers'. En: 'De nieuwe burgers, van hun kant, zullen Nederland emotioneel als hun land moeten koesteren'.

Alle aanwezige voorzitters van politieke jongerenorganisaties ondertekenden vandaag het manifest, behalve het CDJA. CDJA-voorzitter Ronald van Bruchem: 'Wij zijn blij met Verdonk. Wij willen het beleid van de afgelopen jaren niet weggooien.' Dat de andere jongerenpartijen wél getekend hebben? 'Ik denk dat ze het niet goed gelezen hebben. Het is een knuffelmanifest. Het gaat terug naar de paarse jaren', zei CDJA-bestuurslid Maarten Neuteboom. Als Rabbae zijn verklaring voorleest sist Neuteboom: 'Dat is toch allemaal oude politiek!'

    • Inger Kuin