Aftrek 'bespreekbaar'

Een wijziging van het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek is voor de helft van de Nederlandse huizenbezitters 'bespreekbaar'. Ruim 40 procent van de huiseigenaren vindt daarentegen dat de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd moet blijven of moet worden uitgebreid. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) in een gisteren gepubliceerd onderzoek.

Het onderzoek komt in een periode waarin de hypotheekrenteaftrek steeds vaker ter discussie wordt gesteld. Vorige week uitte de Europese Commissie nog bedekte kritiek op het Nederlandse systeem, door te pleiten voor een belastingsysteem dat 'neutraal' staat tegenover de huizenmarkt. Critici menen dat hypotheekrenteaftrek nadelig is voor mensen met een relatief laag inkomen, omdat de aftrek de huizenprijzen zou opstuwen. Belangenorganisaties hebben de afgelopen maanden gewaarschuwd dat koopwoningen onbereikbaar dreigen te worden voor starters met een modaal inkomen.

Ruim 60 procent van de huiseigenaren verwacht dat de hypotheekrente binnen 5 jaar zal worden beperkt of afgeschaft. Bijna 65 procent verwacht hier financiële nadelen van, onder meer door waardedaling van hun huis.

Nog geen 2 procent van de eigenaren vindt dat de aftrek in zijn geheel moet worden afgeschaft.