Zuid-Afrika smoort kritiek aids-beleid

De Zuid-Afrikaanse regering heeft twee actiegroepen die strijden voor de verstrekking van aids-remmers, bewust belemmerd deel te nemen aan een speciale conferentie van de Verenigde Naties over aids, die volgende maand wordt gehouden in New York.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt te willen voorkomen dat de Treatment Action Campaign (TAC) en het Aids Law Project op de Speciale Sessie van de Algemene Vergadering van de VN over Aids (UNGASSA) kritiek uiten op het beleid van de regering van president Mbeki. De speciale VN-vertegenwoordiger voor hivaids in Afrika, Stephen Lewis, noemt de beslissing van Zuid-Afrika 'schandelijk'.

Voor zover bekend is Zuid-Afrika het enige land dat gebruik heeft gemaakt van het recht eigen maatschappelijke organisaties uit te sluiten van de conferentie. Het ministerie van Volksgezondheid was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. De directeur-generaal van het departement verklaarde gisteren in de Sunday Independent dat de actiegroepen in het verleden internationale conferenties hebben misbruikt voor kritiek op met name president Thabo Mbeki. 'Wij willen graag met één stem spreken op die conferentie. Onze ervaringen in het verleden leren ons dat ze zulke platforms gebruiken om onzin te verkopen over wat wij doen om het probleem aan te pakken', zei Thami Mseleku. Volgens de directeur-generaal doen de actiegroepen er alles aan om de regering 'in verlegenheid te brengen'.

VN-gezant Stephen Lewis noemt de afwezigheid van de TAC en haar zusterorganisatie 'een groot verlies voor Zuid-Afrika, Afrika en de wereld'. De TAC heeft de afgelopen jaren op soms bijna militante wijze de regering onder druk gezet om aids-remmende medicijnen te verstrekken aan de naar schatting 5 miljoen seropositieve Zuid-Afrikanen. De actiegroep dreigde de minister van Volksgezondheid eerder voor de rechter te slepen wegens 'genocide'. De Zuid-Afrikaanse regering gaf twee jaar geleden het verzet tegen verstrekking van de medicijnen op en behandelt nu 100.000 patiënten die met het aids-virus zijn besmet.