Vergunning rode diesel geschrapt

Den Haag, 3 april. Voor opslag van rode diesel is binnenkort geen vergunning meer nodig. Rode diesel mag niet worden gebruikt in voertuigen op de openbare weg maar wel voor bijvoorbeeld tractoren bij landbouwbedrijven. Het is goedkoper, omdat er minder accijns op zit, 5 eurocent tegenover 36 eurocent voor gewone diesel. Staatssecretaris Wijn (Financiën) schrapt de vergunningplicht, omdat controles volstaan om misbruik tegen te gaan.